Travis d'Arnaud Authentic Jersey  Ενιαία Αγορά – Ανταγωνισμός

×

Προειδοποίηση

JFolder: :files: Η διαδρομή δεν καταλήγει σε φάκελο. Διαδρομή: var/www/vhosts/epoliteia.gr/httpdocs

 

 

Ενιαία αγορά

Μια αγορά χωρίς σύνορα

Στην ενιαία αγορά της ΕΕ (που επίσης αποκαλείται «εσωτερική αγορά») οι πολίτες, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια κυκλοφορούν σε όλη την ΕΕ εξίσου ελεύθερα όπως στο εσωτερικό μιας χώρας και δεν παρεμποδίζονται από εθνικά σύνορα και άλλα εμπόδια όπως στο παρελθόν.

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν τώρα να σπουδάζουν, να ζουν, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ή να μένουν στη χώρα τους και να απολαμβάνουν μια τεράστια ποικιλία προϊόντων απ’ όλη την Ευρώπη.

Εξάλειψη των εθνικών φραγμών

Για τη δημιουργία της ενοποιημένης αυτής αγοράς, εκατοντάδες τεχνικά, νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που περιόριζαν το ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη κυκλοφορία ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ καταργήθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 2,77 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και να επιτευχθεί ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 2,1% το διάστημα 1992 - 2008.

Οι επιχειρήσεις, ελεύθερες πλέον να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την οικονομική ένωση, επέκτειναν τις δραστηριότητές τους και έτσι, χάρη στον μεγαλύτερο ανταγωνισμό, μειώθηκαν οι τιμές και αυξήθηκαν οι επιλογές των καταναλωτών.

Στην Ευρώπη οι τηλεφωνικές κλήσεις κοστίζουν ελάχιστα σε σύγκριση με την περασμένη δεκαετία, πολλοί αεροπορικοί ναύλοι μειώθηκαν σημαντικά και δημιουργήθηκαν νέες αεροπορικές συνδέσεις. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν σήμερα τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η ΕΕ, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών αρχών, μεριμνά ώστε οι μεγαλύτερες αυτές ελευθερίες να μην υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, την προστασία των καταναλωτών και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις εντός της ΕΕ έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 500 περίπου εκατομμύρια καταναλωτές, γεγονός που τους προσδίδει μια στέρεη βάση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία. Η τεράστια ενοποιημένη αγορά αποτελεί επίσης πόλο έλξης για ξένους επενδυτές.

Η οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο μέσο άμυνας έναντι των περιοδικών υφέσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, αντί να καταφεύγουν σε αυστηρά προστατευτικά μέτρα που θα επιδείνωναν την τυχόν κρίση.

Ορισμένα εμπόδια όμως παραμένουν

Οι ειδικευμένοι επαγγελματίες μπορούν να εργαστούν οπουδήποτε στην ΕΕ.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες σε τομείς των οποίων η ολοκλήρωση απαιτεί περισσότερες προσπάθειες:

τα κατακερματισμένα εθνικά φορολογικά συστήματα αποτελούν τροχοπέδη για την ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα της αγοράς

ο τομέας των υπηρεσιών υπολείπεται των αγορών αγαθών (παρότι από το 2006 οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν από την έδρα τους ευρύ φάσμα διασυνοριακών υπηρεσιών)

εξακολουθούν να υπάρχουν ξεχωριστές εθνικές αγορές στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των μεταφορών

το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναπτύσσεται με βραδύτερο ρυθμό απ’ ό,τι σε εθνικό επίπεδο και υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πρακτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα

οι κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να απλουστευθούν, ώστε οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι να μπορούν ευκολότερα να βρουν δουλειά σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, όπου η ΕΕ επιδιώκει να οικοδομήσει έναν ισχυρό και ασφαλή χρηματοπιστωτικό τομέα, αποτρέποντας την επανάληψη της κρίσης του 2009. Αυτό θα επιτευχθεί με την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τη ρύθμιση σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και την υποχρέωση των τραπεζών να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση.

Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα

Ο χώρος Σένγκεν δεν έχει εσωτερικά σύνορα και προς το παρόν περιλαμβάνει 26 χώρες: Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την Κροατία.

Οι χώρες Σένγκεν δεν πραγματοποιούν πλέον ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, έχουν όμως ενισχύσει τους ελέγχους στα εξωτερικά τους σύνορα.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια στον άνευ συνόρων χώρο, οι χώρες αυτές αύξησαν επίσης την αστυνομική συνεργασία, ιδίως με τη δυνατότητα καταδίωξης πέραν των συνόρων και τη διασυνοριακή παρακολούθηση. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν επιτρέπει στις εθνικές αρχές συνοριακών ελέγχων, στις τελωνειακές και τις αστυνομικές αρχές να ανταλλάσσουν ειδοποιήσεις για καταζητούμενα ή εξαφανισμένα άτομα ή για κλεμμένα οχήματα και έγγραφα.

Εσωτερικήαγορά

Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ενιαία αγορά στην οποία τα αγαθά, οι υπηρεσίες, τα κεφάλαια και τα πρόσωπα κυκλοφορούν ελεύθερα και στο εσωτερικότης οποίας οι ευρωπαί οι πολίτες μπορούν να ζουν,να εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ελεύθερα.
Από
τη δημιουργία της το 1993, η ενιαία αγορά έχει καταστεί πιο ανοικτή στον ανταγωνισμό, έχει δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, έχει διαμορφώσει πιό προσιτές τιμές για τον καταναλωτή και έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επωφελούνται από μια ευρεία επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών.
Η
Ένωση εργάζεται μεστόχοτηνπεραιτέρω απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων που ακόμη εμποδίζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως των πλεον εκτημάτων της ενιαίας αγοράς.


Εσωτερικήαγορά:γενικόπλαίσιο

ΗεσωτερικήαγοράαποτελείέναναπότουςπυλώνεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης.Ηενιαίααγορά,ηοποίαολοκληρώθηκετο1992,αποτελείέναχώροχωρίςεσωτερικάσύνορα,όπουπρόσωπα,εμπορεύματα,υπηρεσίεςκαικεφάλαιομπορούννακυκλοφορούνελεύθερα,σύμφωναμετησυνθήκηγιατηνίδρυσητηςΕυρωπαϊκήςΚοινότητας.Ηεσωτερικήαγοράείναιπαράγονταςουσιαστικήςσημασίαςγιατηνευημερία,τηνανάπτυξηκαιτηναπασχόλησηστηνΕΕ,συμβάλλονταςστηνεπίτευξητωνστόχωντηςστρατηγικήςτηςΛισαβόνας.Ωςενοποιημένο,ανοιχτόκαιανταγωνιστικόπεδίο,ευνοείπράγματιτηνκινητικότητα,τηνανταγωνιστικότητακαιτηνκαινοτομία,ιδίωςσεσυνάρτησημετιςτομεακέςπολιτικέςτηςΕΕ.Γιαναδιασφαλιστείότιόλοι-πολίτεςκαιεπιχειρήσεις-μπορούννααξιοποιήσουνστοέπακροταπλεονεκτήματατηςενιαίαςαγοράς,ηΕΕεπικεντρώνεταιστηνάρσητωνφραγμώνπουεξακολουθούνναπαρεμποδίζουντηλειτουργίατης.Επιδιώκειτηνεναρμόνισητηςνομοθεσίαςπροκειμένουναβελτιωθείηανταπόκρισήτηςσταπροβλήματαπουθέτειηπαγκοσμιοποίησηκαιναπροσαρμοστείστιςεξελίξεις,όπωςλ.χ.οινέεςτεχνολογίες.Διαβίωσηκαιεργασίαστηνενιαίααγορά

ΗελεύθερηκυκλοφορίατωνπροσώπωνείναιμίααπότιςθεμελιώδειςαρχέςπουκατοχυρώνονταιαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση(ΕΕ).ΚάθεκάτοικοςτηςΕΕέχειτοδικαίωμαναμετακινείται,ναζει,νασπουδάζει,ναεργάζεται,ναεγκαθίσταταικαιναπαρέχειυπηρεσίεςσεάλλοκράτοςμέλος,χωρίςναυπόκειταισεδιακρίσειςβάσειτηςεθνικότητάςτου.Μετηδράσητης,ηΕΕεπιδιώκειναεξομαλύνεικαινααπλουστεύσειτηνελεύθερηκυκλοφορίαεντόςτωνσυνόρωντης,ιδίωςόσοναφοράτασυστήματακοινωνικήςασφάλισης.
Με
τηνελευθερίακυκλοφορίαςτωνπροσώπωνσυναρτάταιηπολιτικήγιαταεξωτερικάσύνορα,ηοποίααποβλέπειστηνεξασφάλισηενόςχώρουόπουείναιεξασφαλισμένηηελευθερία,ηασφάλειακαιηδικαιοσύνηκαιηοποίακαλύπτειτηνείσοδοκαιτηνπαραμονήτωνμηΕυρωπαίων.Γενικέςδιατάξεις

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: γενική εικόνα των δικαιωμάτων

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: γενικές διατάξεις

Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογενείας τους

Βελτιστοποίηση της εφαρμογής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων

Δεξιότητεςκαικινητικότητα

Καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

Δικηγόροι: ελευθερία εγκατάστασης

Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων

EUROPASS – Στην υπηρεσία της κινητικότητας των πολιτών

EURES: το ευρωπαϊκό δίκτυο για την απασχόληση και την κινητικότητα των εργαζομένων

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)Αρχεία

Σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα

Το ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζομένων (2006)Αρχεία

Κοινωνικήπροστασία

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας

Κώδικας συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στις κοινωνικές παροχές και εισφορές και την αδήλωτη εργασία

Διασυνοριακή παροχή επαγγελματικών συντάξεων: καταπολέμηση των φορολογικών προβλημάτων

Κινητικότητα των εργαζομένων: διευκόλυνση της απόκτησης και της διατήρησης των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησηςΑρχεία

Διαφύλαξη των δικαιωμάτων επικουρικής συνταξιοδότησης

Υπήκοοιτρίτωνχωρών

Είσοδος και διαμονή των εργαζομένων με ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα (ευρωπαϊκή μπλε κάρτα)

Είσοδος και παραμονή ξένων ερευνητών

Προϋποθέσεις εισδοχής και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία

Κυρώσεις ενάντια στην εργασία των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση

την αναζήτηση απασχόλησης

την άσκηση ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας

Συμφωνία με την Ελβετική Συνομοσπονδία: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό ΧώροΕνιαίααγοράγιαταεμπορεύματα

ΗελεύθερηκυκλοφορίατωνεμπορευμάτωναποτελείακρογωνιαίολίθοτηςεσωτερικήςαγοράςκαιαποβλέπειστηδιασφάλισητωνεμπορικώνσυναλλαγώνεντόςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης.ΠροβλέπεταιαπότησυνθήκηγιατηνίδρυσητηςΕυρωπαϊκήςΚοινότητας,προσπορίζονταςστιςεπιχειρήσειςμεγαλύτερεςαγορέςκαιστουςευρωπαίουςπολίτεςευρύτερηεπιλογήσεχαμηλότερεςτιμέςστοπλαίσιοενόςανοιχτούκαιανταγωνιστικούχώρου.ΗελεύθερηκυκλοφορίαεφαρμόζεταιυπότουςίδιουςόρουςγιαόλαταεμπορεύματαπουκυκλοφορούνεντόςτηςΕΕ,συμπεριλαμβανομένωνκαιαυτώναπότρίτεςχώρες,μεεξαίρεσηεκείναπουσυνιστούνκίνδυνογιατουςκαταναλωτές,τηδημόσιαυγείαήτοπεριβάλλον.ΗαπαγόρευσητωνμέτρωνπουπεριορίζουντιςεισαγωγέςκαιεξαγωγέςμεταξύκρατώνμελώνκαιηαρχήτηςαμοιβαίαςαναγνώρισηςεξασφαλίζουντησυμμόρφωσηυπότηνεποπτείατηςΕπιτροπής. 


Ενιαίααγοράγιατιςυπηρεσίες

Οιυπηρεσίεςαντιπροσωπεύουνπάνωαπότο70%τηςοικονομικήςδραστηριότηταςτωνκρατώνμελώνκαιπαρόμοιοποσοστόόσοναφοράτηναπασχόληση.Οιελευθερίεςτωνυπηρεσιώνκαιτηςεγκατάστασης,όπωςορίζονταισταάρθρα49και56τηςσυνθήκηςγιατηλειτουργίατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης(ΣΛΕΕ),είναιπαράγονταςπρωταρχικήςσημασίαςγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςεσωτερικήςαγοράς.Έτσι,οισυναλλασσόμενοιμπορούνναασκούνσταθερήκαισυνεχήδραστηριότητασεέναήπερισσότερακράτημέληκαιναπαρέχουνυπηρεσίεςπροσωρινάσεάλλοκράτοςμέλος,χωρίςαπαραίτηταναπρέπειναείναιεγκατεστημένοισεαυτό.ΗΈνωσηαποβλέπειεπομένωςστηρυθμιστικήπλαισίωσητωνδύοαυτώναρχών,ώστεναδιασφαλιστείηομαλήλειτουργίατηςενιαίαςαγοράςυπηρεσιών,ιδίωςτωνδιασυνοριακών.ΗΈνωσησημείωσεσημαντικήπρόοδοστοντομέαορισμένωνυπηρεσιών.Εξάλλου,το2006,υιοθέτησετηνοδηγία«Υπηρεσίες»πουστόχοέχειναεξαλείψειτουςφραγμούςόσοναφοράτιςσυναλλαγέςυπηρεσιών,καιναδιευκολύνειτιςδιασυνοριακέςσυναλλαγές.Χρηματοπιστωτικες υπηρεσιες: γενικο πλαισιο

Χρηματοπιστωτικες υπηρεσιες: τραπεζες

Χρηματοπιστωτικες υπηρεσιες: ασφαλειες

Χρηματοπιστωτικες υπηρεσιες: αγορα κινητων αξιων

ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οδηγία «Υπηρεσίες»

Απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

Αρχή της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών εκτός της αγοράς εργασίας

Η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

Καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

ΤΟΜΕΑΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ελευθέριαεπαγγέλματα

Ανταγωνισμός στον τομέα των ελευθέριων επαγγελμάτων

Υπηρεσίεςκοινήςωφέλειας

Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος

Νέα ευρωπαϊκή δέσμευση για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος

Λευκό βιβλίο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας

Οδικέςμεταφορές

Κοινοί κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Κοινή κανόνες για την πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία

Xερσαίες ενδομεταφορές (καμποτάζ): μεταφορείς μη εγκατεστημένοι στην αγορά κράτους μέλους

Θαλάσσιεςμεταφορές

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ανταγωνισμός, αθέμιτες πρακτικές καθορισμού ναύλων και ελεύθερη πρόσβαση στις υπερωκεάνιες μεταφορές

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εντός των κρατών μελών [θαλάσσιες ενδομεταφορές]

Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών

Εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας: μη εγκατεστημένοι μεταφορείς

Μεταφορές εμπορευμάτων και προσώπων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών μεταξύ των κρατών μελών

Εναέριεςμεταφορές

Αεροπορικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών

Κοινωνίατηςπληροφορίας

Νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)

Νέο πλαίσιο για τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Εξουσιοδοτήσεις και άδειες

Παροχή καθολικής υπηρεσίας

Πρόσβαση και διασυνδεσιμότητα

Προστασία των δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση (Πράσινη Βίβλος)Αρχεία

Ταχυδρομικέςυπηρεσίες

Η θέσπιση εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιώνΕνιαίααγοράγιατακεφάλαια

Απόκοινούμετηνελεύθερηκυκλοφορίατωνπροσώπων,τωναγαθώνκαιτωνυπηρεσιών,ηελεύθερηκυκλοφορίατωνκεφαλαίωναποτελείμιααπότιςτέσσεριςθεμελιώδειςελευθερίεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης.ΗυλοποίησητηςελεύθερηςκυκλοφορίαςτωνκεφαλαίωναπότηνΙουλίουτου1990αποτέλεσετοπρώτοστάδιοτηςΟικονομικήςκαιΝομισματικήςΈνωσηςπουκορυφώθηκεμετηνκαθιέρωσητουευρώ.Εφαρμογήτηςελεύθερηςκυκλοφορίαςτωνκεφαλαίων

Πραγματοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων

Μια έντονη ώθηση για την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου

Οι νομοθετικές όψεις των ενδοκοινοτικών επενδύσεων

Επιπτώσεις στις κεφαλαιαγορές

Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών

Άρση των φραγμών στις διασυνοριακές επενδύσεις από τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων

Κοινή προσέγγιση σε θέματα κρατικών επενδυτικών ταμείων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΚΑΙΙΔΙΩΤΙΚΟΙΦΟΡΕΙΣ

Οιοικονομικοίκαιιδιωτικοίφορείςκαιηελεύθερηκυκλοφορίατωνκεφαλαίων-Οιτράπεζες

Διασυνοριακές πληρωμές σε Ευρώ

Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

Οιοικονομικοίκαιιδιωτικοίφορείςκαιηελεύθερηκυκλοφορίατωνκεφαλαίων-Οιεπιχειρήσεις

Kαταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας

Καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας

Τέταρτη οδηγία: ετήσιοι λογαριασμοί των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Έβδομη οδηγία: ενοποιημένοι λογαριασμοί των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ)

Λογιστικά έγγραφα των υποκαταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των ξένων πιστώσεων

Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού αξιογράφων

Συστήματα αποζημίωσης επενδυτών

Οιοικονομικοίκαιιδιωτικοίφορείςκαιηελεύθερηκυκλοφορίατωνκεφαλαίων-Οικαταναλωτές

Οι καταχρηστικές ρήτρες

Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης

Αγωγή παραλείψεωςΑρχεία

Φορολογικέςπλευρέςτηςελεύθερηςκυκλοφορίαςτωνκεφαλαίων-Οιοικονομικοίφορείς

Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών

Έμμεσοι φόροι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων

Kοινό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις μητρικές εταιρείες και τις θυγατρικές τουςΑρχεία

Φορολογικέςπλευρέςτηςελεύθερηςκυκλοφορίαςτωνκεφαλαίων-Οιιδιωτικοίφορείς

Φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

Διασυνοριακή παροχή επαγγελματικών συντάξεων: καταπολέμηση των φορολογικών προβλημάτων

Καταπολέμησητηςαπάτης

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: πρόληψη μέσω της τελωνειακής συνεργασίας

Πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον χρηματοοικονομικό τομέα

Αθέμιτες εταιρικές και χρηματοοικονομικές πρακτικέςΑρχεία

ΗελεύθερηκυκλοφορίατωνκεφαλαίωνκαιοιεξωτερικέςκαιεσωτερικέςσχέσειςτηςΈνωσης

Διεύρυνση της ζώνης ευρώ μετά την 1η Μαΐου 2004

Απόκτηση ακίνητων αγαθών σε ένα άλλο κράτος μέλος

Το ευρώ και η διεθνής οικονομία

Συνέπειες μιας εξωτερικής πολιτικής για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης

Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό ΧώροΟιεπιχειρήσειςστηνεσωτερικήαγορά

Ηδιεθνικήανάπτυξητωνεπιχειρήσεωνείναιουσιαστικόστοιχείογιατηνπραγματοποίησητηςευρωπαϊκήςενιαίαςαγοράς.Αυτόπροϋποθέτειτηβελτίωσητουρυθμιστικούπεριβάλλοντοςπουεπιτρέπειστιςεπιχειρήσειςναπροσλαμβάνουνμιαευρωπαϊκήδιάστασηαλλάταυτόχροναναείναιανταγωνιστικέςστηδιεθνήκαιευρωπαϊκήσκηνή.Ηεναρμόνισητουεταιρικούδικαίου(προώθησηενόςνομοθετκούπεριβάλλοντοςαπλουστευμένουκαιελαφρύτερουαπόάποψηδιοικητικούφόρτου),οεκσυγχρονισμόςτωνδημόσιωνσυμβάσεων(αύξησητωνευκαιριώνγιατιςεπιχειρήσειςκαιεξασφάλισηκαλύτερηςποιότηταςυπηρεσιώνγιατουςπολίτες)καθώςεπίσηςκαιηπροστασίατηςπνευματικήςιδιοκτησίας(ενθάρρυνσητηςκαινοτομίαςκαιτηςδημιουργικότητας)αποτελούντοθεμέλιοτηςδράσηςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςκαιτωνκρατώνμελώντηςυπέρτωνευρωπαϊκώνεπιχειρήσεων.

> T.J. Oshie Authentic Jersey