Travis d'Arnaud Authentic Jersey  Δημοκρατία και συμμετοχή στην ΕΕ

×

Προειδοποίηση

JFolder: :files: Η διαδρομή δεν καταλήγει σε φάκελο. Διαδρομή: var/www/vhosts/epoliteia.gr/httpdocs

 

Η εδραίωση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνθήκη της Λισσαβόνας επανατοποθετεί τον πολίτη στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των θεσμικών της οργάνων. Στόχος της είναι να προκαλέσει εκ νέου το ενδιαφέρον των πολιτών για την ΕΕ και τα επιτεύγματά της, που μερικές φορές φαντάζουν πολύ μακρινά. Επομένως, ένας από τους στόχους της συνθήκης της Λισσαβόνας είναι να προάγει μία ευρωπαϊκή δημοκρατία, η οποία δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να ενδιαφερθούν για και να συμμετέχουν στη λειτουργία και την ανάπτυξη της ΕΕ.

Ένας τέτοιος στόχος σχετίζεται, υποχρεωτικά, με μεγαλύτερη αναγνώριση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στις ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ. Επίσης, η συνθήκη της Λισσαβόνας προσπαθεί να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει τη λειτουργία της Ένωσης, ώστε αυτή να γίνει πιο κατανοητή και, συνεπώς, πιο προσβάσιμη για τους πολίτες. Τέλος, η συνθήκη της Λισσαβόνας ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα και τη συμμετοχή τού πολίτη στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Η δημιουργία μίας πρωτοβουλίας πολιτών αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες της.

Πηγή:

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/economic_and_monetary_union_and_the_euro_el.pdf

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η συνθήκη της Λισσαβόνας εισάγει νέο άρθρο, στο οποίο αναγνωρίζει πλήρως την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Έτσι, το άρθρο 10 της συνθήκης για την ΕΕ διευκρινίζει ότι οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα σε θεσμικό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο άρθρο προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική αυτή δημοκρατία. Μία τέτοιου είδους αναγνώριση δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα για τους πολίτες, αλλά έχει μεγάλη συμβολική αξία, καθώς καθιερώνει την αρχή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στις ιδρυτικές Συνθήκες.

Επιπλέον, το άρθρο 10 θεσπίζει αρχή εγγύτητας, βάσει της οποίας οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται, κυρίως, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων στη ΕΕ. Επομένως, ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων πρέπει να εμπλέκει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις εθνικές και τοπικές διοικήσεις, ώστε να πλησιάσει η ΕΕ τους πολίτες της.

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η ΕΕ αποπνέει συχνά την εικόνα ενός οικοδομήματος με περίπλοκη αρχιτεκτονική και διαδικασίες. Η συνθήκη της Λισσαβόνας αποσαφηνίζει τη λειτουργία της ΕΕ, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της από τους πολίτες. Η πληθώρα νομοθετικών διαδικασιών αντικαθίστανται στο εξής από μία διαδικασία κοινού δικαίου και από ειδικές νομοθετικές διαδικασίες, των οποίων οι λεπτομέρειες επεξηγούνται ανά περίπτωση. Επίσης, η παλαιά δομή σε πυλώνες καταργήθηκε υπέρ μίας σαφούς και συγκεκριμένης κατανομής αρμοδιοτήτων στην ΕΕ.

Υπό την ίδια έννοια, η συνθήκη της Λισσαβόνας βελτιώνει τη διαφάνεια των εργασιών στην ΕΕ. Έτσι, επεκτείνει και στο Συμβούλιο την αρχή της δημοσιότητας των συζητήσεων, η οποία ισχύει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου, αυτή η αυξημένη διαφάνεια θα επιτρέπει να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες ως προς το αντικείμενο των νομοθετικών συζητήσεων.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η συνθήκη της Λισσαβόνας ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλέπε δελτίο «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»). Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνονται:

  •    ενίσχυση της νομοθετικής εξουσίας: η συνήθης νομοθετική διαδικασία, κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Συμβούλιο, επεκτείνεται σε νέους τομείς πολιτικών∙
  •    σημαντικότερος ρόλος σε διεθνές επίπεδο: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τις διεθνείς συμφωνίες στους τομείς που εμπίπτουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία·
  •    ενίσχυση της δημοσιονομικής εξουσίας: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά, στο εξής, ισοτιμία σε σχέση με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Εξάλλου, η συνθήκη της Λισσαβόνας ενισχύει το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ (βλέπε δελτίο «εθνικά κοινοβούλια»). Πλέον, τα εθνικά κοινοβούλια είναι και αυτά σε θέση να υπερασπιστούν τη φωνή των πολιτών στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, πρέπει, στο εξής, να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Υπό αυτή την έννοια, έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και διαθέτουν δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συνθήκη της Λισσαβόνας θεσπίζει για πρώτη φορά δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών, που προβλέπεται από το άρθρο 11 της συνθήκης για την ΕΕ: ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι τουλάχιστον μπορούν να καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για συγκεκριμένο θέμα. Η διάταξη αυτή αντικατοπτρίζει τη βούληση της ΕΕ να συνδέσει τους πολίτες της με τα ευρωπαϊκά σχέδια και τη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

Ισχύουν αρκετές προϋποθέσεις για την άσκηση ενός τέτοιου δικαιώματος. Το κατώτερο όριο του ενός εκατομμυρίου πολιτών μπορεί αρχικά να φαντάζει εντυπωσιακό. Είναι, ωστόσο, σχετικά εύκολο να επιτευχθεί, όταν ο ευρωπαϊκός πληθυσμός είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο κάτοικοι, καθώς και χάρη στις νέες τεχνολογίες σε θέματα επικοινωνίας. Επίσης, το άρθρο 11 διευκρινίζει ότι οι υπογράφοντες πρέπει να είναι υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, ώστε, κυρίως, να αποφεύγεται η υπεράσπιση ουσιαστικά εθνικών συμφερόντων.

Εξάλλου, το δικαίωμα για την πρωτοβουλία πολιτών δεν αποσπά από την Επιτροπή το μονοπώλιο πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή παραμένει ελεύθερη να δώσει συνέχεια ή όχι στην πρωτοβουλία που προτείνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Εάν η πρωτοβουλία αυτή οδηγήσει σε νομοθετική πρόταση, τότε η πράξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ή βάσει ειδικής νομοθετικής διαδικασίας.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων – European Youth Parliament

http://www.eypgreece.org/

Το διεθνές γραφείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων – European Youth Parliament (Ε.Κ.Ν. – E.Y.P.) είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε το 1987 στο Φοντενεμπλό της Γαλλίας με στόχο, να προωθήσει την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Σκοπός του είναι να δώσει σε μαθητές Λυκείου την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την κατάρτιση των μελλοντικών Ευρωπαίων Πολιτών και συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα προγράμματα αυτά, οι νέοι Ευρωπαίοι εκφράζουν ελεύθερα τις προσωπικές τους απόψεις, ενώ καλούνται να πάρουν θέση πάνω σε επίκαιρα θέματα μέσα σε ένα χώρο πολιτικοποιημένο, ανεπηρέαστο ωστόσο από τα εκάστοτε κομματικά συμφέροντα. Έτσι, τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια πρακτική, ρεαλιστική εμπειρία προσομοίωσης των λειτουργιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων αριθμεί 35 (τριάντα πέντε) σωματεία υπό την αιγίδα του, που ευθύνονται για την προώθηση των στόχων και των δράσεων του, στην εκάστοτε χώρα. Συγκροτεί 3 (τρεις) Διεθνείς συνόδους κάθε χρόνο, με τη συμμετοχή νέων 16 – 23 ετών, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη της Ευρώπης. Από το 1989 και εξής, Ελληνικές αποστολές λαμβάνουν μέρος τακτικά κάθε χρόνο στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Οι Διεθνείς Σύνοδοι

Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός συμμετοχών οδήγησε το Ε.Κ.Ν. να διοργανώσει συνόδους και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, η πρώτη εκ των οποίων ήταν η Θεσσαλονίκη το 1989. Τον Μάρτιο του 1997, το Ε.Κ.Ν.Ε. διοργάνωσε την 24η Διεθνή Σύνοδο του Ε.Κ.Ν. στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997». Η επιτυχία της Συνόδου, η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την προετοιμασία της, καθώς και η θέληση για το άνοιγμα του θεσμού εκτός των ορίων της Θεσσαλονίκης έδωσαν το έναυσμα για την επέκταση του θεσμού και σε άλλους νομούς της χώρας. Το 2000 διοργάνωσε την 33η Διεθνή Σύνοδο στην Αθήνα με εξίσου μεγάλη επιτυχία.

Τον Απρίλιο του 2011 είχε την τιμή να φιλοξενεί τη διοργάνωση της 66ης Διεθνούς Συνόδου στην Αθήνα, υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες στην    επίσημη ιστοσελίδα.

Η ελληνική επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος- European Youth Parliament Greece (Ε.Κ.Ν.Ε.- E.Y.P. – Greece), είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συγκροτήθηκε το 1992 (εγκεκριμένο από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ΄ αριθμό 8671/95 απόφαση του) και εδρεύει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη (άρθρο 2 του καταστατικού). Το Ε.Κ.Ν.Ε. είναι ο επίσημος φορέας του Ε.Κ.Ν. στη χώρα μας και του έχει ανατεθεί, μεταξύ άλλων, η επιλογή και η προετοιμασία των ελληνικών αποστολών που εκπροσωπούν την Ελλάδα στις Διεθνείς Συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Από το 1994, το Ε.Κ.Ν.Ε. διοργανώνει, με συνέπεια κάθε χρόνο, δυο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής για την προώθηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων και για να δώσει στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τρέχοντα ζητήματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας, να έρθουν σε επαφή με τους δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς και να γνωρίσουν συνομήλικους τους από άλλα μέρη της Ελλάδας.

Στόχοι

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος είναι να:

  •     Ευαισθητοποιήσει τους νέους για θέματα ευρωπαϊκού και εθνικού χαρακτήρα και να ενεργοποιήσει την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.
  •     Προωθήσει το διεθνή και διαπολιτισμικό διάλογο, το σεβασμό και την κατανόηση μέσω του πλουραλισμού απόψεων.
  •     Συνεισφέρει στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων κάθε νέου της Ευρώπης.
  •     Προσφέρει μια πλατφόρμα επικοινωνίας όπου νέοι από όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης εκφράζουν άποψη για τα τεκταινόμενα, με πολιτικά αλλά όχι κομματικά κριτήρια χωρίς να καταφεύγουν σε παίγνια ρόλων.
  •     Όλες οι συνδιασκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων αποτελούν εκτεταμένες προσομοιώσεις των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι, το 80% των συμμετεχόντων στην Αθήνα δήλωσαν ότι η εκδήλωση τους βοήθησε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το 85% είναι περισσότερο πρόθυμοι και έτοιμοι να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Οι Εθνικές Συνδιασκέψεις στην Ελλάδα

Οι Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, εκ των οποίων η μια λαμβάνει χώρα στην Θεσσαλονίκη και η άλλη στην Αθήνα, διαρκούν τρεις μέρες και αποτελούν μια μικρογραφία της Διεθνούς Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Περιλαμβάνουν τα εξής αντίστοιχα τρία στάδια• την πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίζονται σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους (Teambuilding) και δένονται σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι συζητήσεις στις επιτροπές (Committee Work), οι οποίες καταλήγουν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή. Την τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των συμμετεχόντων. Όσα εγκριθούν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης θα αποτελέσουν τις προτάσεις των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε. σε πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Αντίστοιχα, τα ψηφίσματα που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Διεθνών Συνόδων, διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι και η προσέλευση των μαθητών στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, που ενώ το 2002 συμμετείχαν 19 σχολεία, ο αριθμός αυξήθηκε σε 64 το 2007.  

Τα τελευταία χρόνια, το σωματείο μας σε μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας με τα αντίστοιχα σωματεία της δυτικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, προσκάλεσε αποστολές από κράτη των περιοχών αυτών για να συμμετάσχουν στις εργασίες της Εθνικής Συνδιάσκεψης.

Άλλες δράσεις

Κατά καιρούς έχουν διοργανωθεί και συνέδρια για φοιτητές, με παράδειγμα το 2ο EYPAction που έλαβε χώρα στο πανεπιστήμιο του Κολεγίου Ανατόλια, όπως επίσης έχουν ενσωματωθεί και προγράμματα του σε συνέδρια άλλων φορέων (European Parliament του ThessisMUN). Έχει συνεργαστεί και με άλλους φορείς για θέματα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (διοργάνωση συναυλιών στην Θεσσαλονίκη το διάστημα 1997 – 2000 και την εκδήλωση Stand up – Speak out με το YSUN). Παράλληλα, ενημερώνει μαθητές και φοιτητές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαιδεύει συνέχεια τα μέλη του, με σκοπό την αποδοτικότερη δράση τους. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η διοργάνωση δύο αποκεντρωμένων διεθνών φόρα το καλοκαίρι του 2008 και του 2010 στην Καβάλα και τη Νάουσα αντίστοιχα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 νέων συνολικά από όλη την Ευρώπη.


> T.J. Oshie Authentic Jersey