×

Προειδοποίηση

JFolder: :files: Η διαδρομή δεν καταλήγει σε φάκελο. Διαδρομή: var/www/vhosts/epoliteia.gr/httpdocs

 

1. Remember the Past Act for the "Ref-uture"

Συνεργάτες: a) Expert Pool – Bulgaria, b) EDU-CARE ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI ATITUDINE SOCIALA Rumania,


Στόχος του project είναι η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου για τα δικαιώματα των προσφύγων που θα επιτευχθεί με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των διαφόρων stakeholders (ΜΚΟ, συλλόγων, φορέων), με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης, την υιοθέτηση κοινής κουλτούρας έναντι του προσφυγικού φαινομένου, ως μέσο συμφιλίωσης των λαών και υπέρβασης του διαφορετικού τρόπου προσέγγισης των δικαιωμάτων των προσφύγων από τα Ευρωπαϊκά κράτη σήμερα.

2. "Euroyouthing"

Συνεργάτες:

a)Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete
b)Kentro Neotitas Agrou Cyprus, c) Apeitio Gymnasium Agrou Cyprus d) Expert Pool Bulgaria

Το κοινό έργο με τίτλο "Euroyouthing" στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στο πλαίσιο των διαφόρων επιστημονικών κλάδων, προκειμένου να παράσχει 15-18 ετών στο σχολείο τα παιδιά με τις απαραίτητες γνώσεις για το πώς λειτουργεί ΕΕ και να τους αναπτύξουν τις δεξιότητες για να είναι σε θέση να κατανοήσουν και κριτικού αναστοχασμού για τις εξελίξεις στην ΕΕ και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί σε διάφορα θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και το σχολείο τα παιδιά από τριών E.U. τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη πρωτοποριακές μεθόδους που παρέχουν στους μαθητές με τις γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της Ε.Ε και τους θεσμούς της και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και τη συμμετοχή των μελλοντικών ευρωπαίων πολιτών-ψηφοφόρων.

Μια ισορροπημένη συμμετοχή των σχολείων, των περιφερειακών αρχών και άλλων οργανώσεων από τρεις διαφορετικές χώρες δίνει σε όλους τους εταίρους την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και να συγχωνεύσει την εμπειρία από τρία εκπαιδευτικά συστήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να αναπτύξουν καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση και τις βέλτιστες πρακτικές που ανταποκρίνονται στις κοινές ανάγκες των διαφόρων προγράμματα σπουδών.

3. "FairPlay in Europe"

Συνεργάτες: a) USKUDAR UNIVERSITY – Turkey, b) Sezam – Slovenia, c) Cyprus Youth Renovators – Cyprus, d) Expert Pool Bulgaria, e) EDU-CARE ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI ATITUDINE SOCIALA Rumania,


Υποστήριξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τη μείωση της βίας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στην sport. Καταπολέμηση ντόπινγκ.

4. "Euroknowledge"

Συνεργάτες: a) Istanbul Medeniyet University Project Development and Coordination Office - Turkey, b) Expert Pool – Bulgaria, c) Zdruzenje mladih, starsev in otrok Sezam – Slovenia.

Σύμφωνα με τη Eurostat, υπάρχει ένα ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο που δείχνει μια σταθερή πτώση της εμπιστοσύνης για τα εθνικούς και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην ΕΕ. Καθώς και πτώση των επιπέδων της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική και πολιτική ζωή, ιδίως στα νέα κράτη μέλη.


Ολοένα και περισσότερο, οι νέοι επιδεικνύουν βούληση για αλλαγή και μια σαφή ανησυχία. Επιδιώκουν ενεργά απαντήσεις στα ερωτήματά τους από τους υπεύθυνους για τη διαμόρφωση των πολιτικών, να προσπαθούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη δημοκρατική ζωή.


Το έργο αυτό προτείνει διάφορες κοινές συζητήσεις, οι οποίες στόχοι είναι να συγχρονίσετε τις απόψεις των νέων για το ρόλο τους στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων των φορέων χάραξης πολιτικής. Θα στοχεύει επίσης στην αλλαγή κοινή γνώμη μεταξύ των παρτίδων των νέων, ότι η πρωτοβουλία των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της χώρας είναι «κάτι άσκοπη και χάσιμο χρόνου» και να αυξήσει την προθυμία των ενδιαφερομένων μερών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην ορισμένους τομείς.

>