×

Προειδοποίηση

JFolder: :files: Η διαδρομή δεν καταλήγει σε φάκελο. Διαδρομή: var/www/vhosts/epoliteia.gr/httpdocs

Ευρωπαϊκή Πολιτεία - Dikkedokken Filmlaug

Μπέργκεν, Νορβηγία, 03-07 / 03/2017

 

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πολιτεία μετά από έγκριση της πρότασής που κατατέθηκε στο πρόγραμμα «Είμαστε όλοι πολίτες» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.  Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστότερου ως EEA Grants. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.

Η πρότασή μας έχοντας βάση τη ζήτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την εμβάθυνση της ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων στα θέματα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των ίσων ευκαιριών. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία πήρε τη μορφή ενός εκπαιδευτικού ταξιδιού με σκοπό την προώθηση των διμερών σχέσεων, σε συνεργασία με τον νορβηγικό εταίρο «Dikkedokken Filmlaug» που είχαν από κοινού αναλάβει στοχευμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολιστική διάχυση πληροφοριών και ανάπτυξη τεχνικών, μεθοδολογιών και εργαλείων, για την ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με την ξενοφοβία και το ρατσισμό, ειδικά για εκείνους που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή.

Η ΜΚΟ Dikkedokken Filmlaug είναι ένας Σύλλογος από τη Νορβηγία με αναγνωρισμένη αξία και ιδιαίτερη συμβολή στο θέμα, με το οποίο προτίθεται να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες του Συλλόγου μας. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 3ου και 7 Μαρ. και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την επιλέξιμη για τη χορήγηση συμμετοχή και πρωτοβουλίες.

Τα ζητήματα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, λόγω της έντονης μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η οποία πρέπει να ολοκληρώσει τώρα κάθε οριζόντια πολιτική που εφαρμόζεται. Συνεπώς, η ανωτέρω περιγραφείσα διμερή συνεργασία ήταν αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (ενδιαφερομένους ευαισθητοποίηση πληροφοριών) με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Στόχοι

Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας ήταν για τον σύλλογό μας να μπορεί να χρησιμεύσει ότι επεξεργάστηκε ως σημείο αναφοράς για:

• Την ανάπτυξη της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων, δίκτυο, πληροφορίες, πρακτικές, τεχνικές, μεθοδολογίες και εργαλεία.

• Την ανάπτυξη συνεργιών και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, με στόχο τη μείωση και την πρόληψη της οξείας 

εκδήλωσης στο θέμα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού από την εμβάθυνση της ευαισθητοποίησης των φορέων που εμπλέκονται.

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες.

• Στήριξη και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες.

Η ανάπτυξη αυτών των διμερών συνεργιών συνέβαλαν στην ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και δικτύωσης για την υλοποίηση των στρατηγικών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της κοινωνικής σημάδι.

 

Οφέλη

Τα οφέλη που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για τον οργανισμό μας ήταν πολύ υψηλά. Τεχνογνωσία αναπτύχθηκε μέσα από τη μελέτη της οργανωτικής ανάπτυξης, τη μελέτη των δομών διαχείρισης, καθώς και την παρακολούθηση και μελέτη των διαφόρων υποθέσεων (μελέτες περιπτώσεων), που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες. Υπήρξε η ευκαιρία να μοιραστούν οι γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για βιώσιμα αποτελέσματα. Η πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών που παρέχονται από την αμοιβαία κατανόηση, έτσι ώστε να μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός μόνιμου, εποικοδομητικού και αμοιβαίου επωφελή συνεργατικού σχήματος με κοινή αντίληψη και ανάπτυξη μακροχρόνιας συνεργασίας.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών σε κοινά κρίσιμα θέματα, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία που αντιμετωπίζει η κοινωνία της κάθε χώρας, θα συμβάλει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αντικείμενο της συνεργασίας θα είναι η εξέταση μέσω της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τον τρόπο φαινόμενα όπως η προκατάληψη, την αδικία, την απογοήτευση και ο θυμός να οδηγήσει σε επιθετική συμπεριφορά και σε βία, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί προώθηση μεταφοράς γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις απαντήσεις.

Η ουσία της προσπάθειας των δύο οργανώσεων είναι η διάδοση των κοινών πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με κοινό στόχο την καταπολέμηση φαινομένων, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία και να οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη, ότι όλοι είναι χρήσιμοι στην συμβολή της με την πρόληψη της βίας. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του οργανισμού μας.

 

 

 

>